ΧΑΡΤΗΣ + ΟΔΗΓΟΣ 2017

Ο πιο πρόσφατος οδηγός +  χάρτης εκδόθηκε στα τέλη Ιουνίου. Εντυπωσίασε το νέο design του χάρτη με τον ομοιόμορφο τρόπο παρουσίασης των επιχειρήσεων.